BedrijfsfitnessCompany Fitness

Een heldere en energieke geest, minder ziekteverzuim, een hogere productiviteit, grote stressbestendigheid, maar vooral opgewekte medewerkers en een positieve sfeer op kantoor!

Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat bedrijfsfitness leidt tot gezonder personeel. En dat wil iedere werkgever. Help medewerkers een stap in de richting van een nieuwe levensstijl te zetten.

Bedrijfsfitness bij Personal Health Club biedt een aantrekkelijke korting op lidmaatschappen.
Voor meer informatie neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Voordelen bedrijfsfitness bij Personal Health Club

 • Onbeperkt fitness
 • Onbeperkt deelname groepslessen
 • Onbeperkt professionele begeleiding ; 1 trainer op maximaal 8 leden
 • Onbeperkt gebruik van relaxruimte met sauna en stoombad
 • Onbeperkt gebruik zonnebank
 • Handdoeken service
 • Tegen aantrekkelijke prijzen
 • Geen inschrijfgeld
 • Maandelijkse update van alle werknemers 

A bright and energetic spirit,  less absenteeism,  higher productivity, great stress resistance, but especially cheerful staff and a positive atmosphere at the Office!

Numerous studies have shown that company fitness leads to healthier personnel.  And that is to each employer. Help employees a step in the direction of a new lifestyle

Company Fitness at the Personal Health Club offers an attractive discount on a business memberships. For more information please contact us to discuss the possibilities.

Benefits Company Fitness

 • Unlimited fitness
 • Unlimited participation group lessons
 • Unlimited professional guidance; 1 trainer on up to 8 members
 • Unlimited use of relax area with sauna and steam bath
 • Unlimited use sunbed
 • Towels service
 • At attractive prices
 • No registration fee
 • Monthly update of all employees